askılık

  1. hanger

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Elbise asmaya ... nesne, askı