1. hanger

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Elbise asmaya ... nesne, askı