assess a property

  1. Verb bir mülkün değerini saptamak
  2. Verb (vergilendirmek için) bir mülke kıymet takdir etmek
  3. Verb mülke kıymet takdir etmek