assess incorrectly

  1. Verb yanlış tahakkuk ettirmek