assignee in fact

  1. hukuken değil fiilen devir alan
  2. hukuken değil fiilen temellük eden
  3. hukuken ve fiilen devralan
  4. temellük eden
  5. iflas masasına iştirak edenler