assure one's life with a company

  1. Verb (Br) bir şirkete hayat sigortası yaptırmak
  2. Verb bir şirkete hayat sigortası yaptırmak