atomic pile, chain reactor, nuclear reactor

  1. reactor ile ayni anlama gelir. atom pili, atom reaktörü, reaktör: Çekirdeğin sürekli bölünümü
    başlatılıp kontrol altında sürdürülerek ısı veya faydalı enerji elde edilen cihaz.