attach authentication

  1. Verb tasdik belgesi eklemek
  2. Verb tasdik şerhini iliştirmek