attach authentication

  1. Fiil tasdik belgesi eklemek
  2. Fiil tasdik şerhini iliştirmek