attar

  1. Noun
    atar, athar, ottar, otto ile ayni anlama gelir. ıtır: çiçeklerden elde edilen güzel koku/rayiha.
gül yağı.
  1. Noun herb and spice seller

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Aktar