1. İsim
    atar, athar, ottar, otto ile ayni anlama gelir. ıtır: çiçeklerden elde edilen güzel koku/rayiha.
gül yağı.
  1. İsim herb and spice seller

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Aktar