attempt something hit or miss

  1. Verb bir şeye rastgele kalkışmak