attorney's retainer

  1. bir avukatla müvekkili arasındaki dava vekaleti sözleşmesi
  2. pay akçesi
  3. avukatla vekil arasındaki vekâlet sözleşmesi