attract liability in tort

  1. Verb bir haksız fiilden sorumlu olmak