attribute something to someone

  1. Verb birine birşey atfetmek
  2. Verb birşeyi birine isnat etmek
  3. Verb birşeyi birine mal etmek
  4. Verb birşeyin birine ait olduğuna inanmak
  5. Verb birşeyin birine ait olduğunu düşünmek