audacious

  1. Adjective cüretkar
  2. Adjective cür'etli, cür'etkâr, atılgan, atak, cesur, yılmaz.
    an audacious warrior: cesur bir savaşçı.
  3. Adjective küstah, arsız, yılışık, sırnaşık.