audience flow

  1. bir program sırasında dinleyici ya da izleyicilerin kazanılması ya da kaybedilmesi