audience interest

  1. halkın gösterdiği ilgi
bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmek Verb