audit committee

  1. denetçi kurulu
  2. murakabe heyeti
  3. Management denetim komitesi
  4. Noun, Law denetim kurulu