autograph book

  1. imza defteri
  2. bankanın çek bozdururken sahtekârlığı önlemek için müşteri imzalarını tuttuğu defter
(yazar) kitap imzalamak Verb