autonomous republic

  1. özerk cumhuriyet
Çuvaş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.