available assets

  1. kullanılabilir aktif
  2. Noun eldeki varlıklar
  3. aktifin serbest bölümü
  4. kasa mevcudu da dahil
  5. Noun kullanılabilecek serbest değerler