avoid doing something

  1. Verb birşey yapmaktan kaçınmak
  2. Verb birşey yapmaktan sakınmak
  3. Verb birşey yapmaktan çekinmek