avoid war

  1. Verb savaşı önlemek
bir savaşı önlemek Verb