böcek

  1. Noun, Animal Species insect
  2. Noun, Biology beetle (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. Noun, Biology insect (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  4. Noun, Electronics bugging device
  5. beetle
  6. bug
  7. blight
cicada Noun, Animal Species
lightning bug Noun, Animal Species
firefly Noun, Animal Species
scarab
cricket (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
cockroach Noun, Animal Species
roach Noun, Animal Species
ladybird
silkworm
ladybug Noun, Animal Species
ladybird Noun, Animal Species
ladybug Noun, Animal Species
ladybird Noun, Animal Species
varmint
pesticide Noun
alive with insects
insect sting Noun, Medicine-Health
insectivorous Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Hayvanlar âleminin en geniş sınıfı olan, ... eklem bacaklıların ortak adı