1. İsim, Hayvan Türleri insect
  2. İsim, Biyoloji beetle (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  3. İsim, Biyoloji insect (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  4. İsim, Elektrik-Elektronik bugging device
  5. beetle
  6. bug
  7. blight
cicada İsim, Hayvan Türleri
lightning bug İsim, Hayvan Türleri
firefly İsim, Hayvan Türleri
scarab
cricket (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
cockroach İsim, Hayvan Türleri
roach İsim, Hayvan Türleri
ladybird
silkworm
ladybug İsim, Hayvan Türleri
ladybird İsim, Hayvan Türleri
ladybug İsim, Hayvan Türleri
ladybird İsim, Hayvan Türleri
varmint
pesticide İsim
alive with insects
insect sting İsim, Tıp ve Sağlık
insectivorous Sıfat
nit İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hayvanlar âleminin en geniş sınıfı olan, ... eklem bacaklıların ortak adı