bütün olasılıkları incelemek veya üzerinde durmak

  1. Verb to look around