back-room boy

  1. (US) bilgili eksper
  2. özel siyasi danışman
  3. yöneten
bir kişi ya da partiyi perde arkasından yöneten kişi
önemli ve gizli iş yapan kimse (bilgin, mühendis vb.).