bad debts reserve

  1. (US) şüpheli alacaklar karşılığı
  2. şüpheli alacaklar karşılığı
ödenemeyebilecek borçlar için ayrılan para
şüpheli alacaklar karşılığı
ödenmeyen borçlar yedekleri Noun
şüpheli alacaklardan doğan zararların karşılandığı ihtiyat hesabı