bad language

 1. küfür.
  dead/living language: ölü/yaşayan dil.
  primitive language: ilkel dil.
  spoken/written
  language: konuşma/yazı dili.
  strong language: ağır söz, sert ifade, küfür.
küfürlü konuşmak Verb
küfretmek Verb