bag of tricks

  1. (a) bir sürü yalan ve düzen, (b) eldeki olanaklar/imkânlar.