bail absolute

  1. terekeyi idare memuru
  2. vasi
  3. kayyum ve bu gibi kimselerin sorumluluklarına kefalet eden kefil