bail below

  1. davanın cereyanı esnasında yapılan tebligat üzerine tutuklanan birinin serbest bırakılarak duruşmaya
  2. mahkeme celbine uyarak çıkması için polise verilen kefalet
  3. polise verilen kefalet