ball and socket joint

  1. mafsal
bilyeli eklem, yuvalı mafsal, bilye-eklemli bağlantı. Noun, Machines
küresel eklem: oyuk kemik içinde devinen yuvarlak kemikten oluşan eklem (kalça eklemi gibi). Noun, Anatomy
top-yuva eklem (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology