ball point pen

  1. tükenmez kalem
tükenmez dolmakalem.
ball point pen, ball pen, ball-point, biro ile ayni anlama gelir. Noun