ball up

  1. şaşırtmak, işi bozmak, arap saçına döndürmek, keşmekeşe çevirmek.
    The records had been all balled
    up by inefficient file clerks: Beceriksiz dosya memurları kayıtları arap saçına döndürdüler.
  2. berbat etmek,
    kaba içine sıçmak.
karışıklık, keşmekeş.
Brit.:
ballsup. Noun
yumruklarını sıkmak Verb