bank a plane

  1. Verb uçağa eğim vermek
  2. Verb uçağı bir yana eğik duruma getirmek