banker's discount

  1. banka iskontosu (bankanın müşterilerinden aldığı poliçe veya bononun nominal değeri ile bankanın müşteri
    hesabına geçirdiği miktar arasındaki fark
  2. Noun banker iskontosu
  3. Noun banka iskontosu