barbarian

  1. kaba, vahşi, medenileşmemiş (kimse).
  2. tahsilsiz, kültürsüz, cahil (kimse).
    Only a barbarian like you would not like the work of such a great writer.
  3. ecnebi, yabancı.
  4. (eski devirlerde) (a) Yunanlı olmayan, (b) Roma İmparatorluğunun dışında, özellikle kuzeyinde yaşayan
    kimse, (c) Hıristiyan olmayan.
  5. zalim, gaddar, vahşi.