base hospital

  1. askeri hastane
  2. askeri üs hastanesi