basic time

  1. işin bir unsurunu tamamlamak için gereken zaman