basic value

  1. gayrimenkulün vergiye tabi olacak matrahı