bat around

  1. (a) dolaşmak, gezmek, (b) tartışmak, münakaşa etmek.
    He batted the idea around in his head.
enine boyuna tartışmak Verb
etraflıca tartışmak Verb
ele almak Verb