be a matter of concern

  1. Verb kaygı verici bir sorun olmak