be an influence in politics

  1. Verb siyaset alanında etkisi olmak