be available

  1. Verb müsait olmak
teftişe hazır olmak Verb
vergi indirimine tabi tutulmak Verb
baskıya hazır (olmamak) olmak Verb
herkese açık
henüz teslime hazır olmamak Verb