be entire master of one's property

  1. Verb malı mülkünün tümünün hâkimi olmak
  2. Verb kendi malının yegâne sahibi olmak
  3. Verb kendi malınin yegâne sahibi olmak