be exact in business

  1. Verb ticarette dürüst davranmak
  2. Verb işte doğruluktan ayrılmamak