be exact in business

  1. Fiil ticarette dürüst davranmak
  2. Fiil işte doğruluktan ayrılmamak