be exact in one's duties

  1. Verb görevlerini tam olarak yerine getirmek